dây cáp điện cadivi
Hotline: 0917 286 996
g7vina01@gmail.com
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI

bảng giá cáp chậm cháy cadivi với nhất

Bảng giá cáp chống cháy cadivi
Bảng giá cáp chống cháy và chậm cháy cadivi các loại thông dụng Click Download Full bảng giá dây cáp điện cadivi mới nhất Bảng giá cáp chống cháy cadivi Tiết diện Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC CV/FR CXV/Fr 1x CXV/Fr 2x CXV/Fr 3x CXV/Fr 4x 1.0 6.446 8.932 24.970 31.020 38.500 1.5 7.942 10.571 28.820 35.970 45.430 2.5 10.648 13.761 35.750 45.980 57.640 ...