dây cáp điện ls vina

Cáp điều khiển2x0.5

Cáp điều khiển2x0.5
Nhãn hiệu:
Cadivi
Có sẵn kho Đơn giá: VNĐ 100000
Cáp điều khiển3x0.5 Cáp điều khiển4x0.5 Cáp điều khiển5x0.5 Cáp điều khiển6x0.5 Cáp điều khiển7x0.5
Cáp điều khiển 2Lõi tiết diện 0.5mm2 Kết cấu: Lõi đồng, bện nén cấp 2, điện áp 0.6/1kV. Cách điện PVC, vỏ bọc PVC.Có lớp chống nhiễu lưới đồng hoặc băng đồng. Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1
ad1 ad2

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):